Sök

Övrig industri

moln
Tillbaka till branscher

Specialiserade nya produkter och applikationer

Det finns många områden där man behöver någon typ av kemikalier i sin process som Wibax kan bistå med, detta kan vara allt från lantbruk till tvättmedelsindustrin. Wibax är en dynamisk aktör med ökande marknadsandel som utvecklar allt mer specialiserade nya produkter och applikationer för olika industrigrenar.

Utvecklingsarbete och produktanpassningar i samarbete med våra kunder

Wibax bedriver utvecklingsarbete och produktanpassningar i samarbete med våra kunder med ett breddat produktsortiment som resultat. Vi har samtidigt stärkt vår position som ledande leverantör av kemikalier, både flytande och torra produkter. I basen finns en mycket effektiv logistik som gör Wibax till en stark aktör på marknaden.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier