Sök

Salpetersyra

moln

Salpetersyra är en syra med stickande lukt som i koncentrerad form är mycket frätande.
Det största användningsområdet för salpetersyra är för tillverkning av ammoniumnitrat som i sin tur används för framställning av konstgödsel och sprängämnen.

Salpetersyra (HNO3) används även som ytbehandlingsmedel inom stålindustrin, som reagent i laboratorier samt som rengöringsmedel inom livsmedelsindustrin där salpetersyra har E-nummer 507. Produkten har dessutom användningsområden inom läkemedelsindustrin.

Salpetersyra  är starkt oxiderande och löser i uppvärmd form metaller som koppar, silver och kvicksilver. Blandningar av salpetersyra och andra syror ger speciella egenskaper. Till exempel bildar salpetersyra tillsammans med saltsyra så kallat kungsvatten – ett av mycket få ämnen som kan lösa guld och platina.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad