Sök

Ammoniaklösning

moln

Ammoniaklösning används som NOx-reducering vid förbränning i fjärr- och kraftvärmeverk, vid sopförbränningsanläggningar och andra typer av tung industri.

Säker leveranskedja

Det största användningsområdet för Wibax ammoniaklösning är till rökgasrening med reduktion av kväveoxider, NOx, i industriella pannor.
I reningsprocesserna reagerar ammoniaklösningen med kväveoxiderna och bildar kvävgas och vatten, två ämnen som ingår naturligt i vår miljö.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad