Sök

Vätmedel – WiTREAT 601W

moln

WiTREAT 601W är ett vattenbaserat vätmedel för bomull, innehållande tensider.

Produkten består av biologiskt lättnedbrytbara komponenter vilket gör den skonsam mot miljön. Eftersom pH-värdet ligger nära neutralt, är produkten skonsam mot många metaller.

WiTREAT 601W är ej brandfarligt och har låg viskositet, vilket gör den lättpumpad. Vid höga flöden och/eller luftinblandning kan dock skumning uppstå.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Produktblad