Sök

Konvertering för Bioolja

moln
Tillbaka till tjänster

En helhetslösning för leverans av bioolja

Wibax är en kompetent partner för konsultation och rådfrågning vid konvertering till bioolja. Wibax erbjuder helhetslösningar, från lagring till förbränning. Tillsammans med kunden analyserar vi produktbehov och hjälper till med installation, igångkörning, optimering, utvärdering samt provbränningsutrustning till industrier och företag som planerar att komma ifrån sitt fossila beroende.

En kompetent partner för konsultation och rådfrågning

Det är viktigt att gå igenom anläggningen för att utesluta driftstörningar och erhålla en problemfri, driftsäker och långsiktig lösning. Wibax är en kompetent partner för konsultation och rådfrågning vid konvertering. En inventering och genomgång av utrustningen bildar grund innan konverteringsbehov och val av bioolja bestäms. Vi genomför allt från genomgång av kundens anläggning till projektering av föreslagna förändringar, genomförande av ombyggnaden och sist men inte minst driftsättning och igångkörning.

Wibax heltäckande logistik och säkra leveranskedja förser våra kunder med bioolja från terminal till kund i Norden med kundanpassade lösningar i båt, på järnväg eller via tankbil.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta oss.

Tillbaka till tjänster