Sök

Myrsyra

moln

Myrsyra, metansyra, är en färglös flyktig vätska med starkt syrlig doft som tillverkas genom direkt oxidation av kolväten eller från metanol.
Ett stort användningsområde är inom lantbruket där myrsyra används för ensilering av gröda för djurfoder.

Myrsyra (HCOOH) används även som konserveringsmedel inom fiskerinäringen, som råvara till färger och lim, som pH-neutraliserande komponent i rengöringsmedel, som metallbehandlingsmedel samt för bekämpning av varroakvalster i bisamhälllen.
Mindre mängder myrsyra förbrukas vid infärgningsprocesser av textil, vid lädergarvning och för borttagning av kalkutfällningar. Myrsyra används dessutom för syntes av bl.a. kaliumformiat, till köldbärarsystem och avisning samt för att framställa kolmonoxid.

Myrsyra är löslig i vatten och många organiska lösningsmedel.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad