Sök

Natriumsulfat

moln

Natriumsulfat (glaubersalt) är ett hygroskopiskt salt som bland annat används som svavel- och natriumkälla i kokkemikalier för pappersmassaframställning samt som fyllmedel i papper.

Natriumsulfat (Na2(SO4)) används även för pH-justering, framför allt i färgbad inom textilindustrin men också i foder och i läkemedel för sur mage och i laxermedel. Medicinskt glaubersalt används som milt laxermedel. Som livsmedelstillsats har natriumsulfat E-nummer 514.

Glaubersalt har låg smältpunkt (32°C) och hög smältvärme (242kJ/kg) och är därför även lämpat för energilagring i solfångare. Natriumsulfat används dessutom i tillverkningen av natriumsulfid, ultramarin, tjärfärger samt i glastillverkning där ämnet tillsätts i glasmassan för att underlätta smältningen och förhindra att det bildas bubblor.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad