Sök

Svavelsyra

moln

Svavelsyra används i huvudsak inom pappers- och massaindustrin, gruvindustrin och metallindustrin.

Svavelsyra (H2SO4) framställs genom vidareoxidation av svaveldioxid till svaveltrioxid som tillsammans med vatten bildar svavelsyra.

Produkten används även bl.a. som elektolyt i blyackumulatorer och vid tillverkning av sprängämnen, gödselmedel och färgämnen. Koncentrerad svavelsyra tar upp vatten ur luften och används därför i vissa sammanhang för att torka luft.

Svavelsyrans salter kallas sulfater. Produkten är starkt frätande.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad