Sök

Natriumhydroxid

moln

Wibax natriumhydroxid används som stark bas vid tillverkning av många kemikalier och produkter som pappersmassa, textilier, dricksvatten, tvål och tvättmedel.

Natriumhydroxid (NaOH) är ett vitt fast ämne som ger ifrån sig hydroxidjoner i vattenlösning och är mycket lösligt i vatten. Vattenlösningar av natriumhydroxid är starkt frätande.

Speciellt inom massa- och pappersindustrin förbrukas stora mängder natriumhydroxid. Produkten har även användningsområden inom kemisk industri, läkemedelsindustri, vid vattenverk eller som reningskemikalie vid rening av gaser. Natriumhydroxid används även som propplösare.

Natriumhydroxid har många namn, t.ex. natronlut, natriumhydrat och kaustiksoda.
Produkten levereras som lösningar i olika koncentrationer.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad