Sök

Ättiksyra

moln

Ättikssyra

Ättiksyra eller etansyra, används bland annat till framställning av vinylacetat som brukas till polymer, och estrar som etylacetat som används som lösningsmedel i målarfärger.

Ättiksyra (CH3COOH), används också för tillverkning av ättiksyraanhydrid som sedan kan användas till tillverkning av cellulosaacetat och acetylsalicylsyra.
I utspädd form kallas syran ättika och är en vanlig hushållskemikalie som främst används för inläggningar. Andra användningsområden är i plaster, lim, färg, olika lösningsmedel och läkemedel.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad