Sök

WiBRINE 30T

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 30T är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid och innehållande en organisk korrosionsinhibitor.

Produkten är klar för direktanvändning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar.
WiBrine 30 T innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad