Sök

Kalciumkloridlösning – WiBRINE 30T

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 30T är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid och innehållande en organisk korrosionsinhibitor, dvs en filmbildare som ska skydda metallytor som köldbärarvätskan kan komma i kontakt med.

Produkten levereras som färdig brukslösning för användning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar. WiBrine 30 T innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer. Standardprodukten har en frystålighet på -30 grader C men på begäran går den även att få i annan brukslösning.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad