Sök

Bioolja – WiFUEL TOP

moln

WiFUEL TOP, Tall Oil Pitch, har ursprung från destillering av råtallolja, en restprodukt från massaindustrin. Biooljan är en restprodukt från bland annat harts, rengöringsmedel, drivmedel, bindemedel i färg, tallfettsyror, framställning av doft- och smakämnen till parfym och livsmedel mm.

Bioolja – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ

WiFUEL TOP är en högviskös bioolja med högt värmevärde vilken gör den lämplig som ersättning av tjockare eldningsoljor men även EO1. Bränslet är CO2-neutralt och kan jämföras med lågsvavlig EO5. WiFUEL TOP är en trögflytande bioolja som kräver uppvärmning och är lämpad för anläggningar som kan hantera en högre askhalt.
Produkten går under vårt hållbarhetsbesked och är helt befriad från energi-svavel- och koldioxidskatt.

Wibax erbjuder
* miljöanpassade och klimatoptimerade biooljor
* kostnadseffektiv konvertering från fossiloljeberoende
* skattebefriat bränsle till konkurrenskraftigt pris
* stort kunnande med bred erfarenhet
* analys av produktbehov och skräddarsydda, kundanpassade helhetslösningar
* egen provbränningsutrustning
* heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med produkter från kaj till kund i hela Norden

Wibax har Hållbarhetsbesked  från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar bioolja.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad