Sök

Natriumtiocyanat

moln

Natriumtiocyanat är ett färglöst sönderflytande salt och en av de viktigaste källorna till tiocyanatjonen. Ämnet används bland annat för syntes i tillverkning av läkemedel och andra specialkemikalier.

Andra användningsområden för natriumtiocyanat (NaSCN) är inom fiberindustrin (som ett lösningsmedel för polyakrylnitril) och inom byggbranschen (som en härdningsaccelerator för cement och betongblandningar).
Natriumtiocyanat används även som ämne i t.ex. rengörings- och lösningsmedel, avisningsmedel för flygplan, , cellbatterier, hårblekning och bläckstråleskrivare.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad