Sök

WiBRINE 25

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 25 är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid och innehållande en korrosionsinhibitor.

Produkten är klar för direktanvändning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar.
WiBrine 25 innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad