Sök

Magnesiumkloridlösning

moln

Magnesiumklorid är ett natursalt som har exceptionellt goda hygroskopiska egenskaper. Det har en förmåga att snabbt binda stora mängder fukt vilket gör det mycket effektivt när det gäller att binda de minsta partiklarna i vägens slityta. Det finns här som färdig lösning.

Lägre miljöpåverkan

Fördelarna med att använda en lösning är att spridningen blir jämnare och mer kontrollerad. Behovet av ytterligare vattenspridning elimineras och lösningen reducerar även förbrukningen av produkten med 10-20% jämfört med användning av en torr produkt. Dessutom kan eventuellt överskott efter ett spridningsuppdrag lagras. Det innebär minskade totalkostnader i form av tidsbesparing för maskin och arbetstimmar, lägre bränsleåtgång och framför allt lägre påverkan på miljön.

Magnesiumkloridlösningen kan användas för dammbindning på vägar, för avisning vid vinterväghållning, som slambehandlingskemikalie i reningsanläggningar, som råmaterial vid produktion av magnesium samt som separationsmedel för blandningar av olja och vatten i metallindustrin.

Tack vare egenskaperna att binda fukt med lägsta påverkan av friktionen på vägbanan förordas magnesiumklorid vid bekämpning av små partiklar (PM10) på asfalt i trafikintensiva miljöer i storstadsområden och tunnlar med mera.

WIBAX heltäckande logistik och säkra leveranskedja förser våra kunder med produkterna från terminal till kund i Norden med kundanpassade lösningar i tankbil (bulk) och IBC-containers. Vi kan även erbjuda lagringsmöjligheter på plats hos kund.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad