Sök

Industrier

moln
Full kontroll över hela leveranskedjan från producent till slutkund

WIBAX vinnande strategi är full kontroll över hela leveranskedjan från producent till slutkund; från sjö- och landtransporter, tankterminaler till produktion, försäljning och kundvård. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi ständigt nya lösningar med en inriktning som ger effektivare processer hos kunden, bättre totalekonomi och lägsta möjliga miljöpåverkan.