Sök

Natriumbisulfit

moln

Natriumbisulfit (natriumvätesulfit) är en sur frätande lösning som bland annat används för reducering av klorat som uppkommer när klordioxid tillsätts vid blekningsprocessen av sulfatmassa.

Natriumbisulfit (NaHSO3) används även som konserveringsmedel, antioxidationsmedel och som stabilisator i livsmedelsprodukter.

Som livsmedelstillsats (E-nummer 222) används produkten för att bevara färg och för att förhindra bakteriell tillväxt på t.ex. frukt och grönsaker.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad