Sök

Kalciumkloridlösning – WiBRINE 30

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 30 är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid.

Produkten levereras som färdig brukslösning för användning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar. WiBrine 30 innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer. Standardprodukten har en frystålighet på -30 grader C men på begäran går den även att få i annan brukslösning.

 

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad