Sök

Driftsstöd

moln
Tillbaka till tjänster

För effektivare användning

Wibax hjälper kunden att optimera användning av kemikalier samt att utföra service på kemikalieutrustning.

Optimera kemikalieanvändningen

Wibax erbjuder service av anläggningar på plats hos våra kunder. Servicebehovet är störst vid nyetableringar men servicen kan fortgå under längre tid om kunden så önskar. Driftstöd kan även innefatta hjälp med att optimera kundens kemikalieanvändning med allt från att finna optimala doserpositioner eller bättre utrustning för att dosera kemikalier.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta oss.

Tillbaka till tjänster