Sök

Forskning & Utveckling

moln
Tillbaka till tjänster

Målsättningen är att utveckla och att ta fram nya produkter

Wibax bedriver huvudsaklig forskning och utveckling för att ta fram nya produkter samt optimering av befintliga produkter inom våra affärsområden. Viktiga aspekter i utvecklingsarbetet är att produkterna ska erbjuda hög prestanda inom effektivitet, kvalitet och minimal miljöpåverkan. Ofta sker utvecklingsarbetet i samarbete med våra respektive kunder.

I nära samarbete med kunderna

Utveckling av nya produkter och fortsatt utveckling av befintliga produkter är en viktig del av Wibax verksamhet. Ett av våra mål är att öka andelen egentillverkade produkter så att försäljningen av dessa utgör 30 procent av den totala försäljningen.

Utvecklingsarbetet bedrivs vanligtvis i projektform. Vid utveckling av nya produkter arbetar ofta Wibax tillsammans med aktuella kunder inom ett bestämt affärsområde med ett definierat utvecklingsbehov. Expertkunskap från råvaruleverantörer tas ofta in i projekten. Målet för Wibax forskning är att ta fram produkter där råvarukomponenter utnyttjas optimalt för att uppnå bästa prestanda, kvalitet och hållbarhet samt minsta möjliga miljöpåverkan. Det betyder God Kemi för kunden, för totalekonomin, för miljön och för Wibax.

Wibax tar gärna emot förfrågningar och uppslag från våra kunder inom intressanta utvecklingsområden.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta oss.

Tillbaka till tjänster