Sök

Bioolja – WiFUEL 275

moln

WiFUEL 275 är en bioolja med vegetabiliskt ursprung, framställd ur restprodukter från biomassa och baserad på oljor från t.ex. raps, soja och solros. Biooljan är en Mixed Fatty Acid (MFA), dvs. en blandning av flera restprodukter från t.ex. läkemedelstillverkning, oleokemisk industri och biodieseltillverkning.

Bioolja – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ

WiFUEL 275 är en lågviskös bioolja med lågt syratal, vilken gör den lämplig som stoppbränsle eller för ersättning av fossileldningsolja. Biooljan har en flyttemperatur på -10°C och kräver viss uppvärmning. Produkten har låg askhalt och lång hållbarhet vid lagring. WiFUEL 275 går under vårt hållbarhetsbesked och är helt befriad från energi-, svavel- och koldioxidskatt.

Wibax erbjuder
* miljöanpassade och klimatoptimerade biooljor
* kostnadseffektiv konvertering från fossiloljeberoende
* skattebefriat bränsle till konkurrenskraftigt pris
* stort kunnande med bred erfarenhet
* analys av produktbehov och skräddarsydda, kundanpassade helhetslösningar
* egen provbränningsutrustning
* heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med produkter från kaj till kund i hela Norden

Wibax har Hållbarhetsbesked  från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar bioolja.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Produktblad