Sök

Transport

moln
Tillbaka till tjänster

Sunda och ansvarsfulla transporter

Wibax samlade resurser ger speciella möjligheter att skapa effektiv logistik med fördelar för både ekonomi, energi och miljö. Vår fordonsflotta består av ca 50 fordon i Sverige och 15 i Finland. Vi har nettoeffektiva fordon för kortare transporter samt fordon med möjlighet till kombinationer mellan väg-, sjö- och järnvägsfrakter. Våra fordon har rostfria och gummerade tankar för en stor variation av kemikalier.

Effektiva logistikflöden

Vår säkra leveranskedja förser våra kunder i Norden med produkter via tankbil, vi kan även pumpa över till mindre cisterner och IBC-containers. Wibax godsbil används för leverans av kemikalier som är förpackade i IBC, fat, dunk eller som torrvara i säck. Vi skräddarsyr en logistiklösning som passar er och vi kan även erbjuda lagerkontroll. Bilen bemannas av Wibax personal för att säkerställa god kunskap om hantering av kemikalier.

Wibax lanserade under 2021 tillsammans med Scania världens första eldrivna ADR godkända lastbil med en totalvikt på 64 ton.

Wibax Logistics utsågs till Sveriges bästa Åkeriföretag år 2013 då vi erhöll Stora Åkeripriset. Genom god planering och kombinationer av olika transportslag, lagring och returflöden minimeras returfrakter och vi skapar effektiva logistikflöden åt våra kunder. Bolaget utsågs under år 2018 som en av tre finalister i Transportföretagens Hållbarhetspris.

Den svenska åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch. Här bidrar vi som medlemmar. Wibax Logistics är också en del av Fair Transport. Ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier.

Vi är ett åkeri som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Våra chaufförer är utbildade inom säkerhet och miljö och de har med hjälp av aktivt arbete och ett nytt systemstöd utvecklat ett effektivare och hållbarare körsätt. I företagets hållbarhetsarbete ingår också att arbeta med fossilfria bränslen, att öka nettolasten med fordon på 74 tons totalvikt, som numera är tillåtna på delar av vägnätet, detta för att minska ned antalet transporter. Hög lastvikt ger ett lägre COutsläpp per transporterat ton då det innebär färre transporter och därmed större samhällsnytta.

Wibax tankbilar är stationerade på strategiskt placerade orter med depåer. Vår position som en av Sveriges största bulkleverantörer har stärkts ytterligare genom fortsatta investeringar i våra terminaler för lagring av flytande produkter

Tack vare vår tankbilsflotta och terminaler runt om i Sverige och Finland har vi alltid nära till dig som kund. Det borgar för snabb och säker leverans utifrån dina önskningar. Om du har behov av andra produkter i vårt sortiment kan vi erbjuda samordnade leveranser. Smidigt och bra för både dig som kund och för miljön.

Fossilfria landtransporter med Wibax
För att lyckas med klimatomställningen måste vi tillsammans agera för att minska våra utsläpp och minska vårt beroende av fossila bränslen. Wibax arbetar målinriktat för att minska vårt beroende av fossila bränslen och strävar efter att vara ledande inom omställningen till tunga fossilfria landtransporter. Som en del i Wibax arbete mot minskat beroende av fossila bränslen erbjuder Wibax fossilfria landtransporter med HVO till sina kunder som vill minska sitt fossila avtryck*

Utifrån det avtal som tecknas med kund får vi information om hur mycket bränsle som behövs för att täcka upp kundens transporter. Vi använder oss sedan av en massbalans för att kunna visa på och säkerställa att Wibax använder motsvarande volymer HVO** utifrån våra kundbeställningar. Vid årets slut skickas deklarationer ut till kunden om mängden bränsle som förbrukats och skillnaden det har gjort i det fossila avtrycket och utsläpp av fossilt CO2.

*Wibax kan inte garantera att kundens specifika körning görs på HVO då tankningarna sker utifrån det mest lämpliga logistikflödet för att inte kräva längre transporter vid tankning. Wibax har möjlighet att avsluta erbjudandet att tanka HVO för kundens transporter om det inte finns produkt tillgänglig på marknaden. Utifrån de tekniska förutsättningarna i framtiden kan andra fossilfria drivmedel än HVO vara aktuella så som biogas eller eldrivna transporter.

** HVO eller Hydrogenated vegetable oil är en typ av biodiesel som kemiskt sett är identisk eller mycket lik fossil diesel och därmed kan ersätta fossil diesel till 100%.

Wibax Miljömål
Från och med år 2030 ska 100 procent av bolagets fordonsflotta vara eldriven – och dessutom till 100 procent drivas en egenproducerad el.

Säkerhet och utmärkelser
ISO 9001 Certifierad
ISO 14001 Certifierad
Q3 Forum för hållbara transporter, medlem
Stora Åkeripriset, ledarskap, 2012
Stora Åkeripriset 2013
Förarutbildning SSG Entré samt ADR och YKB
Greater Than Drive för ekonomisk coachning av förare
Alkolås
Trafiksäkerhetspolicy
Fordonsdatasystem
Behörighetskontroll Yrkestrafik (BKY)

Transportavtal
Alltrans 2007 >>
Alltrans 2007 (eng) >>
Bulk 91 >>

Wibax Logistics
65 tankbilar
Modern fordonsflotta snittålder 3 år, Euro 6 och högre
Kombitrafik sjöfart, järnväg lastbil och terminaler
Logistik från kaj till kund
Nivåövervakning
Godsbil
Ellastbil
Egna järnvägsvagnar
Effektiva transporter för bästa miljöprestanda och totalekonomi

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra tjänster, kontakta mig.

Tillbaka till tjänster