Sök

WiBRINE 45T

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 45T är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid och innehållande en organisk korrosionsinhibitor.

Produkten är klar för direktanvändning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar.
WiBrine 45T innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad