Sök

Kalciumkloridlösning – WiBRINE 45T

moln

Wibax produkt Wi-BRINE 45T är en vattenlöslig köldbärare, baserad på kalciumklorid och innehållande en organisk korrosionsinhibitor, dvs en filmbildare som ska skydda metallytor som köldbärarvätskan kan komma i kontakt med.

Produkten levereras som färdig brukslösning för användning till isbanor, värmepumpar och andra frysanläggningar. WiBrine 45T innehåller inga tillsatser av tungmetaller och har låg toxicitet för vattenlevande organismer. Standardprodukten har en frystålighet på -30 grader C men på begäran går den även att få i annan brukslösning.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad