Sök

Vad vi gör

moln

En hållbar kemikalieleverantör

Wibax affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter och biooljor i bulk. Råvaruinköpen sker globalt.

Erbjuder mer än många tror

Wibax erbjuder:

Wibax affärsidé är att sälja, köpa in, processa och distribuera kemiska produkter till basindustrin i Europa. För att underlätta för våra kunder så anpassar vi vårt utbud av produkter och tjänster efter marknadens behov i en mängd olika branscher. Vi har därför ett brett utbud av både produkter och tjänster som gör att vi kan erbjuda nyckelfärdiga lösningar. Vi satsar målmedvetet på utveckling inom alla områden, från inköp och logistik till kundsamarbete, teknik, produktion och service. Det är viktigt för oss att skapa tillväxt för framtiden!

Biologiska alternativ – vi erbjuder biologiska alternativ till fossila bränslen. Vegetabiliska oljor belastar inte atmosfären med ökade utsläpp av växthusgasen koldioxid och är befriade från energi-, svavel-, och CO2-skatt.

Kemisk systemrengöring – CIP (Cleaning In Place) är ett alternativ till mekanisk rengöring där vi minimerar risken för mekanisk åverkan, skapar förbättrad arbetsmiljö samt minskar dyrbar stopptid. Genom ett nära samarbete med kunden säkerställer vi ett gott resultat.

Teknisk support och utveckling – vi är specialister inom kemi och industriella processer. Detta gör det naturligt för oss att arbeta med problemlösning och utveckling av nya produkter och applikationer hos våra kunder. Utvecklingsprojekten resulterar i effektivare processer, optimerad resursanvändning och högre utbyten som förbättrar totalekonomin.

Service och underhåll – vi utför service- och underhållsuppdrag inom en mängd områden i industriella miljöer.

Logistiklösningar – vårt logistikföretag hanterar koncernens totala logistikbehov samt erbjuder logistiklösningar till externa kunder. Med strategiskt placerade terminaler i hela landet och en heltäckande tankbilsflotta kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar med bästa service.

God Kemi – vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. Smart teknologisk kunskap i kombination med effektiv logistik uppfyller dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi. Detta är för oss God Kemi.