Sök

Ammoniumsulfat

moln

Ammoniumsulfat är ett salt av ammoniak och svavelsyra som lämpar sig väl för inblandning i flytgödsel, biogödsel eller andra flytande gödselmedel samt för framställning av andra ammoniumsalter.

Ammoniumsulfat ([NH4]2SO4) uppstår när svavelsyra mättas med ammoniak, varefter ammoniumsulfaten faller ut som kristallin form i stora rombiska kristaller som smakar något saltartat och är mycket lättlösliga i vatten.

Kemiskt ren ammoniumsulfat används vid kemisk analys och inom det medicinska området. Inom biokemin är ammoniumsulfatutfällning en vanlig metod för att rena proteiner. Som livsmedelstillsats har ammoniumsulfat E-nummer E 517.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad