Sök

Magnesiumklorid

moln

Wibax Magnesiumklorid är ett natursalt med exceptionellt goda hygroskopiska egenskaper som i huvudsak används för dammbindning.

Verksamt ner till -25°C

Magnesiumklorid (MgCl2) absorberar snabbt stora mängder fukt vilket gör den mycket effektiv när det gäller att binda de minsta partiklarna vid vägytan även vid extremt torra förhållanden. Upplösningsreaktionen startar snabbt även vid låga temperaturer och fuktnivåer. Produkten är verksam ända ned till -25°C och kan även med fördel användas som tömedel vid halkbekämpning.

Magnesiumklorid är den bästa lösningen för dammbekämpning ur såväl tekniskt som ekonomiskt och miljömässigt synpunkt. Den låga toxiciteten gör att Kemikalieinspektionen tillämpar en mildare klassning än för andra saltprodukter. Produkten dammar inte vid hantering och är skonsam vid hudkontakt.

Magnesiumklorid finns både som flakes och lösning.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad