Sök

Bioolja – WiFUEL B100

moln

WiFUEL B100 är en biologiskt nedbrytbar bioolja som i huvudsak används för förbränning i värmeverk och vid industrier. Produkten har goda köldegenskaper med en flyttemperatur på -20°C, vilket innebär att WiFUEL B100 är en bioolja väl anpassad för nordiskt klimat.

Bioolja – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ

WiFUEL B100 har betydligt lägre påverkan på klimatet jämfört med fossila alternativ. Produkten går under vårt hållbarhetsbesked och är helt befriad från energi-, svavel- och koldioxidskatt.

Wibax erbjuder
* miljöanpassade och klimatoptimerade biooljor
* kostnadseffektiv konvertering från fossiloljeberoende
* skattebefriat bränsle till konkurrenskraftigt pris
* stort kunnande med bred erfarenhet
* analys av produktbehov och skräddarsydda, kundanpassade helhetslösningar
* egen provbränningsutrustning
* heltäckande logistik och en säker leveranskedja som förser våra kunder med produkter från kaj till kund i hela Norden

Wibax har Hållbarhetsbesked  från Energimyndigheten som intygar att vi uppfyller alla hållbarhetskrav och endast säljer certifierat hållbar bioolja.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta mig.

Produktblad