Sök

Bariumhydroxid

moln

Bariumhydroxid är en kemisk förening som används inom analytisk kemi för att rena vatten från karbonatjoner (kolsyra) då den neutraliserar kolsyran och bildar bariumkarbonat som fälls ut i fast form.

Bariumhydroxid Ba(OH)2 bildas då bariumoxid löses i vatten. Ämnet kallas även barythydrat eller barytvatten. Löst i vatten är bariumhydroxid starkt basisk. Lösligheten ökar kraftigt med temperaturen. I kristallform förekommer bariumhydroxid oftast som monohydrat eller octahydrat.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad