Sök

God kemi

moln

Med högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö

Wibax har valt att sammanfatta företagets värderingar, kunskap och marknadsroll i ett samlande begrepp; God Kemi. Begreppet ställer våra högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö där vi är certifierade enligt ISO 9001 resp ISO 14001.

Vi vill optimera resursanvändningen för en hållbar värld

God kemi är vårt samlade begrepp som sammanfattar Wibax värderingar, kunskap och marknadsroll samt ställer högsta krav på säkerhet, kvalitet och miljö. God kemi innebär att vi lovar våra kunder och omvärld att alltid arbeta för en hållbar utveckling med ett optimalt resursutnyttjande, så liten miljöpåverkan som möjligt och de miljömässigt bästa alternativen.

Med teknologisk kompetens och problemlösning i nära samarbete med våra kunder kan vi tillsammans skapa större utbyten och effektivare industriella processer. Det kan i sin tur skapa tillväxtmöjligheter och förbättrad totalekonomi för våra kunder samtidigt som resursanvändningen optimeras.

Effektiv logistik innebär färre tomma returtransporter, minskad bränsleförbrukning och lägre belastning på klimat och miljö jämfört med alternativen. Trygghet, erfarenhet, service och hög kunskapsnivå skall ge kunden den bästa lösningen med bästa miljöval, hög säkerhet och god totalekonomi.

Jordens resurser är ändliga och allt liv på jorden är beroende av kemiska processer. För oss som arbetar med kemi måste strävan vara att påverka naturen och klimatet så litet som möjligt och samtidigt optimera resursanvändningen. Smart högteknologisk kunskap uppfyller oftast båda dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi och hållbar utveckling.

Så har naturen alltid arbetat. Det är God Kemi för oss.