Sök

Organisation

moln

Wibax koncernen

Wibax huvudkontor och produktion är i Piteå men vi har även terminaler och kontor strategiskt placerade runt om i Sverige, Finland, Estland och Norge. För närvarande arbetar ca 350 anställda i koncernen. Wibax omsatte drygt 3 475 miljoner kronor år 2023.

Organisation

Wibax koncernen består av följande bolag;

Wibax Group AB
Moderbolaget Wibax AB registrerades 1986 men namnändrades till Wibax Group AB under år 2021. Huvudkontoret är beläget i egna fastigheter i Piteå och inrymmer kontor, produktionslokaler, lager, verkstad och tvätthallar. Moderbolaget tillhandahåller koncernövergripande funktioner såsom inköp, produktutveckling, administration, kvalitet och miljö samt säkerhet och skydd.

Wibax Sweden AB
Wibax Sweden AB är den svenska koncernen och ingår i Wibax Group AB.
I Wibax Sweden AB ingår bolagen; Wibax Sales AB, Wibax Logistics AB och Wibax Production AB.

Wibax Finland Oy
Wibax Finland Oy är den finska koncernen och ingår i Wibax Group AB.
I Wibax Finland Oy ingår bolagen; Wibax Sales Oy, Wibax Logistics Oy samt Wibax Tank AS i Estland.

Wibax Sales AS (Norway)
Wibax Sales AS är det norska säljbolaget och ingår i Wibax Group AB.

Wibax Sales AB / Wibax Sales OY / Wibax Sales AS
I Wibax Sales sker all försäljning av kemikalier, biooljor och salter. Bolaget inriktar sig även på en mer renodlad specialkemi där våra egna produkter gör att vi kan erbjuda våra kunder ett brett spektrum av special- och funktionskemikalier.

Wibax Logistics AB / Wibax Logistics Oy
Wibax Logistics primära uppdrag är att utföra koncernens behov av landtransporter men utför även en del externa logistikuppdrag. Transportbolagen har en mycket hög standard och kvalitet i sina fordon med en rutinerad och kompetent personal. Wibax är ett av de mest kompletta tanktransportföretagen i Norden med kapacitet att transportera de flesta frekventa kemikalierna till främst processindustrin. Wibax Logistics ansvarar även för drift och underhåll av koncernens terminaler i Sverige och Finland. Med strategiskt placerade terminaler i Sverige, Finland och Estland samt en heltäckande tankbilsflotta och egna järnvägsvagnar kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva logistiklösningar från produktion till slutkund och bästa service.

Wibax Tank AS
Wibax Tank AS är ett estniskt företag som ligger under bolaget Wibax Logistic Oy. Bolaget erbjuder lagring och hantering av kemikalier och andra flytande produkter i Estland.

Wibax Production AB
Produktionsanläggningarna som är kvalitetscertifierade finns i Piteå och omfattar know-how, maskinutrustning, produktionshallar och lagerytor. Vi både tillverkar och bereder kundanpassade kemikalier. En styrka i Wibax produktion är att med hög kvalitet, kostnadseffektivitet och stor flexibilitet och renhetsgrad tillverka och anpassa produkter efter kundens önskemål. Wibax strategi är att processa kemikalier på ett sådant sätt att vi tillför ett högre förädlingsvärde till våra produkter, det är ett av våra bidrag till en God Kemi.