Sök

Kalciumklorid

moln

Kalciumklorid är ett vanligt salt som är mycket hygroskopiskt och reagerar exotermt med vatten. Produkten är en aktiv substans för dammbindning och frusna underlag som bland annat passar utmärkt att använda på vägar och ridbanor.

Kalciumklorid (CaCl2) absorberar fukt ur luften och bildar en saltlösning som tränger ner i slitlagret och omger gruspartiklarna med en fuktig hinna. Eftersom saltlösningen har en högre ytspänning och lägre ångtryck än vatten stannar fukten kvar i vägen även vid hög temperatur och torka.

Upphettad kalciumklorid kan användas som torkmedel för gaser eftersom det torkade saltet lätt tar upp vattenånga. Kalciumklorid kan även blandas i cement och möjliggör då gjutning vid minusgrader.

Inom livsmedelsindustrin används kalciumklorid bland annat som surhetsreglerande medel (E-nummer 509). Den har en mycket salt smak och förekommer t.ex. i olika inläggningar och som elektrolyt i sportdrycker. Inom bryggeri- och mejerinäringen används kalciumklorid för att reglera kalciumhalten.

Kalciumklorid finns även som lösning.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad