Sök

Caustic Soda prills

moln

Kaustiksoda, eller natriumhydroxid (NaOH), används som stark bas vid tillverkning av kemikalier och produkter som pappersmassa, textilier, dricksvatten, tvål och tvättmedel.

Inom massa- och pappersindustrin både förbrukas och genereras stora mängder natriumhydroxid kontinuerligt. Natriumhydroxid används även för att avlägsna avlopp och golvbrunnar från fett, matrester och annat organiskt material samt för avlutning av oljefärg eller grovrengöring av smutsade golv i garage och verkstäder.
Som livsmedelstillsats har natriumhydrixod E-nummer E 524.

Vattenfri kaustiksoda omvandlas till fast tillstånd genom en indunstningsprocess i flera steg och finns som prills (pellets).

Fördelar med prills:

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad