Sök

Kemisk industri

moln
Tillbaka till branscher

En komplett leverantör

Kemisk industri är industri som bedriver tillverkning av kemiska produkter eller med hjälp av kemiska processer. Wibax är en komplett leverantör av produkter till kemisk industri, allt från specialkemikalier till bulkkemikalier med marknadens bästa logistiklösningar.

Vi levererar allt från specialkemikalier till bulkkemikalier

Wibax producerar, bereder och levererar kundanpassade kemiprodukter och avancerade lösningar inom en mängd olika områden från processkemikalier till vattenbehandling, rengöring, energi, NOx-reducering etc. Våra egna produkter bidrar till effektivare industriprocesser, minskad kemikalieanvändning och minskad påverkan på naturen.

Genom vårt samarbete med SUEZ Water Technologies & Solutions kan vi erbjuda produkter och behandlingsprogram för lokal service, teknisk konsultation, utrustning för uppföljning och simulering av industrins processer. Syftet är att minska kundernas totala produktionskostnad, öka tillgängligheten och säkerheten i produktionsanläggningarna samt öka livslängden för processutrustningar.

WIBAX säkra leveranskedja förser våra kunder i Norden med produkter i tankbåt, järnväg, tankbil, IBC-container, fat samt dunk. Certifieringar och flera utmärkelser bevisar vår effektivitet vilket förstärker god totalekonomi för våra kunder och ger God Kemi i utbyte. WIBAX har omfattande lagringskapacitet med terminaler och distributionssystem som är heltäckande i Norden.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier