Sök

Policy

moln

Miljö, kvalitets- och säkerhetspolicy

Wibax ska verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter. Vi ska genom aktivt samarbete med kunder och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, ständigt uppfylla kunders krav och förväntningar avseende kvalité, miljö och säkerhet samt hygien. Detta så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. Wibax har därför antagna policys för kvalité, miljö samt säkerhet och hygien

Miljöpolicy

Reviderad 2022-08-29

Wibax skall genom aktivt miljöarbete verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter
och transporter. Wibax Miljöpolicy innebär att vi ska:

Wibax ledning granskar och utvärderar miljöpolicyn regelbundet.

 

Kvalitetspolicyn:

Wibax skall genom aktivt samarbete med kunder, leverantörer, kompetenta medarbetare och med styrda och kontrollerade processer ständigt arbeta för att uppfylla krav, behov och förväntningar så att vi bibehåller våra intressenters förtroende.

Wibax Kvalitetspolicy innebär att vi ska:

Wibax ledning granskar och utvärderar Kvalitetspolicyn regelbundet.

Reviderad 2022-08-29

 

WIBAX POLICY FÖR ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

På Wibax arbetar vi för att skapa och bibehålla en trivsam, säker och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Detta genom ett gemensamt arbete; arbetsgivare och arbetstagare, där vårt arbetsmiljöarbete innebär en investering i medarbetare och företaget som skall bidra till välbehag på vår arbetsplats. Genom en strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön skapar vi förutsättningar för att förhindra arbetsskador och minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Wibax Policy för arbetsmiljö och säkerhet innebär att vi ska:

Samtliga chefer ska:

Alla medarbetare ska:

Wibax ledning granskar och utvärderar medarbetarpolicyn regelbundet.

Reviderad 2022-08-29

Ledningen på WIBAX Group AB

 

Produktsäkerhetspolicyn ska uppdateras:

Wibax Produktsäkerhetspolicy innebär att:

Wibax ledning granskar och utvärderar produktsäkerhetspolicyn regelbundet.

Reviderad 2022-08-29

Ledningen på WIBAX GROUP AB