Sök

Policy

moln

Miljö, kvalitets- och säkerhetspolicy

Wibax ska verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter. Vi ska genom aktivt samarbete med kunder och leverantörer, med kompetenta medarbetare samt med styrda och kontrollerade processer, ständigt uppfylla kunders krav och förväntningar avseende kvalité, miljö och säkerhet samt hygien. Detta så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende. Wibax har därför antagna policys för kvalité, miljö samt säkerhet och hygien

Miljöpolicy

Revidering antagen 2020-06-15

Wibax skall genom aktivt miljöarbete verka för miljöförbättrande åtgärder vid val av kemiska produkter och transporter.

 

Kvalitetspolicy

Revidering antagen 2020-08-24

Wibax skall genom aktivt samarbete med kunder, leverantörer, kompetenta medarbetare och med styrda och kontrollerade processer ständigt arbeta för att uppfylla krav, behov och förväntningar så att vi bibehåller våra intressenters förtroende.

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet kvalitetspolicyn.

 

Säkerhetspolicy

Revidering antagen 2020-12-21

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet säkerhetspolicyn.

 

Produktsäkerhetspolicy

Revidering antagen 2020-12-21

Wibax ledning granskar och utvärderar regelbundet produktsäkerhetspolicyn.