Sök

Metanol

moln

Metanol är en toxisk alkohol som används industriellt som ett lösnings-/bekämpningsmedel samt som alternativ bränslekälla.

Inom pappers- och massaindustrin används metanol (CH3OH) till klordioxidtillverkning. Produkten används även vid reningsverk som tillsats i avloppsvattnet för att stimulera mikroorganismerna i reningsverkens biologiska steg och därmed öka verkningsgraden.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad