Sök

Certifieringar

moln

För ständig förbättring

Wibax Group AB innehar flertalet certifieringar och granskningar av verksamheten som visar på ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete inom olika områden.

ISO-Certifiering

Wibax Group är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001. I omfattningen av certifieringen ingår våra kontor och terminaler i både Sverige och Finland.

Våra certifieringar är ett bevis på att vi har en systematisk metod att utveckla våra processer och arbetssätt för ständig förbättring med kunden och miljön i fokus.

Wibax Group AB certifikat ISO 9001 i PDF:  ISO 9001 Wibax
Wibax Group AB certifikat ISO 14001 i PDF: ISO 14001 Wibax

ISCC Certifikat

Wibax Biofuels och Wibax OY är certifierade för ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbart producerade biobränslen.

Certifieringen kommer utöver Wibax aktuella hållbarhetsbesked att bestyrka att våra produkter uppfyller kraven i EUs direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor (RED). Certifieringen är utförd av DNV. Eftersom ISCC är ett globalt certifieringsorgan, öppnar det sannolikt fler dörrar för affärer utanför Sveriges gränser.

Wibax Sales AB certifikat ISCC: ISCC Sales AB
Wibax Sales OY certifikat ISCC: ISCC Sales OY

Hållbarhetsbesked

Ett hållbarhetsbesked krävs för att biobränslen ska få ta del av stöd såsom skattesänkning och elcertifikat samt att få räknas om noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. För att få inneha ett hållbarhetsbesked behövs ett kontrollsystem som försäkrar att de mängder biobränsle som hanteras uppfyller hållbarhetskriterierna enlig Hållbarhetslagen. En oberoende granskning görs vid ansökan och omprövning av hållbarhetsbesked. Wibax kontrollsystem har granskats både 2013 och 2018, båda av ÅF-Infrastructure AB. Granskningarna har båda visat på att Wibax Biofuels kontrollsystem fullföljer sitt syfte och att det inte föreligger någon risk för bedrägeri.

Wibax Biofuels Hållbarhetsbesked i sin helhet i pdf 
Wibax Sales AB – Hållbarhetsbesked i pdf

Wibax Års- och Hållbarhetsrapport

Wibax Års- och Hållbarhetsrapport kan du läsa här>

Achilles

I dagens affärsmiljö finns alla typer av intressenter som kräver allt högre standarder från verksamheter och det innebär att det är ännu viktigare för företag att ha full översikt över sina leverantörskedjor. Det gäller inte bara för affärsresultat, utan även etiska och miljömässiga standarder. Achilles arbetar nu med kontor över hela världen och hjälper ett nätverk på över 550 inköpare och 100 000 leverantörer inom alla slags branscher. Vi är verkligen stolta över att vara en del av ett världsomspännande nätverk inriktat på att höja standarder och göra affärer på ett sätt som är till fördel för alla.

Achilles Utilities NCE Qualified >>
Achilles Oil & Gas Qualified >>

Fair Transport

Hållbara transporter utförda av ett ansvarstagande åkeriföretag. Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransport på väg och är ett svar på höjda förväntningar från omvärlden på åkeribranschen. Wibax Logistics Fair Transport certifiering innebär att vi uppfyller uppsatta kvalitetskriterier och att detta följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart.

Wibax Logistics Fair Transport certifikat i pdf 

Behörighetskontroll av Yrkesförare

Att vara medlem innebär att du både omfattas av ett kollektivavtal och dessutom blir en del av Svenskt Näringsliv. Det är en kvalitetsstämpel för er verksamhet, både när ni har att göra med kunder och när ni ska rekrytera ny kompetens.