Sök

MIBC – Metylisobutycarbinol

moln

Metylisobutylcarbinol (MIBC) är en organisk förening och används i första hand som skumbildare i flotationsanläggningar.

MIBC ett latent lösningsmedel för bestrykningsfilmer som justerar härdningshastigheten, minskar viskositeten och förbättrar flytbarhet och utflytning. Produkten är en organisk förening som är något löslig i vatten och blandbar med de flesta organiska lösningsmedel.
MIBC är en färglös stabil vätska med mild alkohollukt.

Applikationsområden:

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad