Sök

Fair Transport

moln

Hållbara transporter utförda av ett ansvarstagande åkeriföretag

Wibax Logistics är Fair Transport certifierade vilket innebär att vi som transportföretag alltid tar hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Det lovar vi oss själva och det lovar vi våra kunder. Vi tar ansvar, vi kör klimatsmart och vi kör trafiksäkert.

Vi arbetar för att vara en hållbar transportör

Vårt logistikföretag Wibax Logistics AB hanterar Wibax koncernens logistikbehov samt erbjuder logistiklösningar till externa kunder. Med strategiskt placerade terminaler i hela landet och en heltäckande tankbilsflotta kan vi erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar till bästa service.

Vi arbetar för en hållbar utveckling, ett optimalt resursutnyttjande och de miljömässigt bästa alternativen. Smart teknologisk kunskap i kombination med effektiv logistik uppfyller dessa syften och resulterar dessutom i god totalekonomi. Detta är för oss God Kemi.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransport på väg och är ett svar på höjda förväntningar från omvärlden på åkeribranschen. Wibax Logistics Fair Transport certifiering innebär att vi uppfyller uppsatta kvalitetskriterier och att detta följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart.

Våra chaufförer är utbildade inom säkerhet och miljö, de coachas regelbundet via ett system för resurseffektiv körning och ligger på en hög nivå jämfört med övriga chaufförer i Europa. Resurseffektiv körning innebär minskad bränsleförbrukning, minskat däckslitage, färre reparationer och underhåll vilket ger längre miljöbelastning.

Mer information om Wibax och Fair Transport finns här -> https://fairtransport.se/company/wibax-logistics-ab/