Sök

Hållbarhet

moln

Vi antar utmaningen om en mer hållbar värld

Det som ska leda Wibax i vårt hållbarhetsarbete är företagets ledord; framåtanda, delaktighet, kvalitet och kundfokus. Allt vi gör ska genomsyras av God Kemi. Detta innebär att vi arbetar för en hållbar utveckling genom ekonomisk utveckling, ett optimerat resursutnyttjande och medvetna val vid exempelvis produktutveckling, inköp och verksamhetsutförande.

Wibax hållbarhetsstrategi

Wibax hållbarhetsstrategi är att bedriva ett hållbart företagande med högt hållbarhetsfokus i alla delar av verksamheten. Att tillgodose en god ekonomisk utveckling i harmoni med miljömässig och social utveckling, det är vad hållbarhet och hållbart företagande innebär för Wibax.

Det som ska leda Wibax i vårt hållbarhetsarbete är företagets ledord; framåtanda, delaktighet, kvalitet och kundfokus, vilket vi sammanfattar i begreppet God Kemi.

För att hållbart nå verksamhetsmålen och kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden ska vi arbeta kostnadseffektivt, ha en aktuell produktportfölj och ett aktivt kundfokus.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med stort säkerhetstänk och våra kunder ska kunna lita på att Wibax produkter och tjänster bottnar i en hållbar leverantörskedja. Vi ska jobba för ett optimerat resursutnyttjande och medvetna val vid exempelvis produktutveckling, inköp och verksamhetsutförande. Wibax målsättning är att kunna ge kunderna den bästa lösningen med avseende på miljöval, hög säkerhet, service och god totalekonomi.

Wibax hållbarhetsstrategi kan delas upp enligt de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Wibax ska nå satta tillväxtmål och vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. Tillväxtmålen nås genom en fortsatt utveckling av produktportföljen samtidigt som koncernen är kundfokuserad och har ett särskilt fokus på kostnadseffektivitet och värdeskapande kundlösningar.

Social hållbarhet

Wibax ska vara en attraktiv arbetsgivare i branschen. Genom att aktivt arbeta med hållbarhet bidrar vi till ett bättre samhälle och blir en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. Genom kontroll på leveranskedjan säkerställer vi kvalitet och leveranssäkerhet utan inskränkningar på mänskliga rättigheter.

Miljömässig hållbarhet

Wibax ska bedriva ett aktivt miljöarbete där allt vi gör ska genomsyras av God kemi. Vi ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser genom egen effektivisering och val av teknik men även genom försäljning av koldioxidneutrala produkter. Miljömässig hållbarhet uppnås genom att bedriva ett optimerat resursutnyttjande och göra medvetna val.

Strategiskt miljömål

Wibax ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första välfärdsländer via Fossilfritt Sverige. På Fossilfritt Sveriges hemsida finns även Wibax strategiska miljömål rapporterat:

Vid normal drift ska uppvärmning av anläggningar inklusive cisterner vara förnybar till 2025. WIBAX ska sträva efter att vara ledande inom omställningen till fossilfria tunga transporter, med mål att 80% av egna utförda transporter ska vara fossilfria 2030.

Hållbarhetsmål

De hållbarhetsmål som Wibax primärt fokuserar på är: