Sök

Papper & Massa

moln
Tillbaka till branscher

Ett av våra största affärsområden

Pappers- och massaindustrin är ett av Wibax äldsta och största affärsområden. Vi är en partner med högteknologisk kunskap och ett omfattande produktprogram från avancerade specialprodukter till bulkkemikalier med marknadens bästa logistiklösningar.

Wibax specialister samarbetar med våra kunder för att erbjuda skräddarsydda lösningar

Förutom skogen är papper- och massaindustrin beroende av baskemikalier och specialkemikalier för att vidareförädla cellulosan. Det finns många likheter i brukens tillverkningsprocesser; flisen kokas till massa som eventuellt bleks innan den blir till olika pappersprodukter. Samtidigt är varje bruk unikt med specifika behov. Wibax specialister samarbetar därför med våra kunder för att erbjuda skräddarsydda lösningar efter deras specifika behov och önskemål. Vi kan exempelvis erbjuda specialkemikalier som ökar utbytet i kokaren, svavelfria magnesiumkällor till blekeriet, skumdämpning för massatvättar och effektiva produkter för rengöring.

Genom vårt samarbete med SUEZ Water Technologies & Solutions kan vi erbjuda produkter och behandlingsprogram för lokal service, teknisk konsultation, utrustning för uppföljning och simulering av industrins processer. Syftet är att minska kundernas totala produktionskostnad, öka tillgängligheten och säkerheten i produktionsanläggningarna samt öka livslängden för processutrustningar.

Wibax har dessutom ett brett program av tjänster och service samt heltäckande och kundanpassade logistiklösningar. Vi erbjuder service- och underhållsuppdrag inom flera specialområden. Vi arbetar med allt från ytskydd och förstärkning till reparationer och underhåll samt kompletta tjänster inom rengöring. Vi utför exempelvis renovering av och nybyggnad av cisterner, tankar och behandlingskar.

WIBAX säkra leveranskedja förser våra kunder i Norden med produkter i tankbåt, järnväg, tankbil, IBC-container, fat samt dunk. Certifieringar och flera utmärkelser bevisar vår effektivitet vilket förstärker god totalekonomi för våra kunder och ger God Kemi i utbyte. WIBAX har omfattande lagringskapacitet med terminaler och distributionssystem som är heltäckande i Norden.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier