Sök

Järnkloridlösning

moln

Järn(III)klorid, eller järntriklorid, är en lösning mellan trevärt järn och klor. Produkten används främst för rengöring av avloppsvatten men även för rening av dricksvatten och produktion av processvatten.

Ett annat användningsområde för järnkloridlösning (FeCl3) är för etsning av mönsterkort och kretskort. Inom medicinområdet används produkten som blodstillande dentallösning.

Anhydratet är mycket hygroskopiskt och bildar ångor av saltsyra vid kontakt med vattenånga.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad