Sök

Saltsyra

moln

Saltsyra, väteklorid, är en vattenlösning av gasen klorväte (HCl). Produkten används i stor utsträckning inom metallindustrin för betning av metaller samt inom kemisk industri för surgörnings-, upplösnings- och neutraliseringsreaktioner.

Saltsyra används även för behandling och framställning av färgämnen och syntetisk gummi, för pH-reglering och regenerering av jonbytare samt inom sockerindustrin. Rester av saltsyra finns i fällnings- och flotationsmedel.

Saltsyra har stickande lukt och är starkt frätande i koncentrerad form. På grund av den höga lösligheten i vatten ryker gasen i fuktig luft.
Koncentrerad saltsyra blandad med koncentrerad salpetersyra ger kungsvatten, en av mycket få lösningar som kan oxidera rent guld och platina.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad