Sök

Järnsulfat

moln

Järnsulfat är ett vattenlösligt ämne med gröna kristaller. Produkten används som fällningskemikalie i reningsverk för att fälla ut fosfor från avloppsvatten.

Järnsulfat (FeSO4), även järnvitriol, kan även användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå nyans som efter en tid efterliknar gammalt obehandlat trä. Ämnet ingår i Falu rödfärg och anses ha viss rötskyddande effekt. Järnsulfat används också som betmedel vid växtfärgning och brukas även för mossbekämpning och som järntillskott i grisfoder.

Produkten finns även som lösning.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad