Sök

Magnesiumhydroxid – WiMAG

moln

WiMAG är Wibax magnesiumhydroxidslurry som exempelvis kan ersätta magnesiumsulfat vid förbehandling av massa i blekningsprocessen. Dosering av färdig WiMAG innebär en besparing och ger kostnadsfördelar.

Skyddar cellulosafibern

Magnesiumjonen skyddar cellulosafibern från nedbrytning i bleksteget. För att skydda cellulosan doseras traditionellt magnesiumsulfat som reagerar med natriumhydroxid i de alkaliska stegen och bildar magnesiumhydroxid.

Dosering av WiMAG, färdig magnesiumhydroxid, innebär en besparing i NaOH-dosering genom att WiMAG i sig är alkalisk och omvandlingen från MgSO4 till Mg(OH)2 inte behöver ske. Vid svavelöverskott i processen finns även fördelen att WiMAG inte bidrar med mer svavel och man kan även där spara natriumhydroxid genom minskat behov av makeu-lut för att kompensera Na/S-balansen.

WiMAG används och doseras i den form produkten levereras. Det innebär förenklad hantering jämfört med pulverhantering. Produkten är optimerad med avseende på reaktivitet och partikelstorleks­fördel­ning. Våra teoretiska och praktiska erfarenheter om magnesiumprodukternas funktion och applikation ger möjlighet till support och tillförlitliga lösningar på eventuella frågeställningar. Wibax kan tillhanda­hålla utrustning för lagerhållning och dosering.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad