Sök

Svaveldioxid

moln

Svaveldioxid (SO) är en färglös gas som bland annat används inom pappers- och massaindustrin i sulfitprocessen för tillverkning av kemisk pappersmassa.

Svaveldioxid används främst för tillverkning av svavelsyra genom vidareoxidation till svaveltrioxid som tillsammans med vatten bildar svavelsyra. Produkten har även användningsområden inom livsmedelsindustrin där den har E-nummer 320.

Eftersom svaveldioxid kondenserar vid -10°C kan gasen lätt göras flytande (t.ex. med torris) vilket gör att den fraktas enkelt.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta oss.

Produktblad