Sök

Raffinaderi & Petrokemisk Industri

moln
Tillbaka till branscher

Wibax är en säker och tillförlitlig partner

För Raffinaderi och Petrokemisk industri är frågor som rör säkerhet, tillförlitlighet i produktionsprocessen, ökad produktivitet, energieffektivisering och minskad miljöpåverkan viktiga.

Samarbete med SUEZ Water Technologies & Solutions

Wibax tillverkar, bereder och levererar kundanpassade kemiprodukter och avancerade lösningar inom en mängd olika områden, exempelvis vatten- och processbehandlingskemikalier, rengöring, bioolja och NOx-reducering samt baskemikalier. Våra produkter bidrar till effektivare industriprocesser, minskad kemikalieanvändning och minskad påverkan på naturen. Wibax heltäckande logistik och säkra leveranskedja erbjuder kundanpassade lösningar.

Genom vårt samarbete med SUEZ Water Technologies & Solutions erbjuder vi produkter och behandlingsprogram för lokal service, teknisk konsultation, utrustning för uppföljning och simulering av industrins processer. Syftet är att minska kundernas totala produktionskostnad, öka tillgängligheten och säkerheten i produktionsanläggningarna samt öka livslängden för processutrustningar.

Vi erbjuder även service- och underhållsuppdrag inom en mängd olika specialområden, gäller allt från ytskydd och förstärkning till reparationer, underhåll och kompletta tjänster inom rengöring.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill veta mer om vad vi erbjuder, kontakta oss.

Tillbaka till industrier