Sök

Wibax Magazine

moln

Wibax planerar för miljardinvestering i grön vattenkemi

Wibax fortsätter på den inslagna vägen att skapa förutsättningar för samhällsomvandlingen och de stora gröna investeringarna i norr. Miljardinvesteringen i Skelleftehamn ska säkra Sveriges vattenrening – och bidra med ett 50-tal arbetstillfällen.

Så sent som i mars lanserade Wibax den nya produkten WiAl-G som bland annat används för att rena dricksvatten. Behovet av den här typen av produkter är stort, vilket gör Wibax till en viktig aktör inom samhällsberedskapen. Som en utveckling av detta arbete planeras just nu för ytterligare en investering. I direkt anslutning till Wibax terminaler i Skelleftehamn vill kemileverantören bygga upp produktion av ytterligare produkter som renar vatten.

– Det här är en 20 gånger större investering än den vi gjorde med WiAl-G och skulle innebära att vi kan ta fram produkter som är ännu mer efterfrågade. Både av kunder som är i behov av vattenkemi men även basindustrin som papper- och massabranschen, gruvnäringen och batteriindustrin, säger Jonas Wiklund, vd Wibax.

– Dessa produkter kommer helt enkelt att komplettera vår produktportfölj då det gäller vattenkemi.

Investeringen ligger i miljardklassen och idag finns det bara två tillverkare av produkterna i Sverige. Kort sagt har dessa kemikalier liknande funktion som WiAl-G, vilket betyder att de bland annat kan användas som flockningsmedel till att behandla exempelvis avloppsvatten.

– Med den här investeringen planerar vi att i produktionen använda lokala råvaror och dessutom grön el producerad i norra Sverige, säger Jonas Wiklund.

Varför produktionen planeras att läggas i Skelleftehamn förklarar Jonas Wiklund beror på kopplingen till det som händer inom industrin i norra Sverige.

– Mer människor och fler industrier innebär större behov av vattenrening. Med en osäker omvärld måste vi dessutom se till att kunna försörja Sverige på ett säkert sätt över tid.

Både produktionen och de medföljande arbetstillfällena välkomnas av Skellefteå kommun.

– Wibax är en viktig spelare för den gröna omställningen och vi är glada att de återigen väljer att investera i Skellefteå, säger Evelina Fahlesson, kommunalråd Skellefteå kommun och får medhåll av Anja Palm, näringslivschef Skellefteå kommun.

– Förutom nya arbetstillfällen bidrar investeringen till att stärka lokala värdekedjor och cirkulära affärsmodeller.