Sök

Wibax Magazine

moln

Projekt Samhällsvinsten öppnar mötesplats Zenith

Samhällsvinsten är en satsning av Piteå IF för att arbeta med utmaningar i samhället och för att skapa ett bättre Piteå. Samhällsvinsten genomförs i samarbete med våra huvudpartners Sparbanken Nord, Wibax, Smurfit Kappa och PiteEnergi.

Stängt fik får nytt liv – då öppnar Mötesplats Zenith

Under 2023 har Piteå IF genom Samhällsvinsten arrangerat aktiviteter som Öppna Hallen – en pop-up fritidsgård samt även Nattfotboll. Aktiviteterna har skett på kvällstid och helger vilket skapar bra och trygga mötesplatser för våra ungdomar. Detta har nu resulterat i att det finns en fritidsgård i form av Malmgatan 5.

Under 2024 kommer Piteå IF att fortsätta arbeta med några större kvällsarrangemang under helger samt stärka upp med fler vuxna inom gymnasieskolan på Strömbackaskolan. Genom att fördjupa samarbetet mellan förening och skola är syftet är att skapa goda förutsättningar för unga att få en meningsfull och bra livsmiljö under såväl elevens skoltid som under ungdomars fritid. Målet är även att inspirera gymnasieungdomar till en hälsofrämjande livsstil.

Genom projektet kommer Piteå IF att ta över nedlagda café Zenith i Strömbackaskolan som byter namn till mötesplats Zenith. Begränsat utbud av kioskvaror kommer att finnas till försäljning. Olika aktiviteter såsom pingis, spela spel och ev. andra önskemål som kommer från eleverna kan genomföras i dialog med representanter från Piteå IF, där herrlagsspelare kommer arbeta på gymnasieskolan.

Nästan 40 % av eleverna i årskurs 1 på Strömbacka uppger att de aldrig eller sällan äter frukost. Därför kommer det erbjudas gratis frukost en gång i veckan, för att ge ungdomarna en bra start på dagen. Frukosten erbjuds i samarbete med våra befintliga och kommande partners till Samhällsvinsten som kommer agera frukostvärdar.

– Det känns fantastiskt att vi inom Samhällsvinsten kan vidareutveckla konceptet och att kommande år göra skillnad genom att stötta gymnasieskolan. Vi vet att skolan går igenom en tuff förändring och att vi som förening kan ställa upp och skapa goda förutsättningar för våra ungdomar känns fantastiskt, säger Jens Hedström Piteå IF.

– Vi vill vara med och göra det vi kan för att bidra till att ungdomarna får en bra skolgång och en bra start till arbetslivet. Vem vet, kanske det är några av dessa ungdomar som är Wibax framtida medarbetare, säger Emma Nyström, Wibax.