Sök

Laatu & ympäristöpolitiikka

moln

Aktiivinen laatu- ja ympäristötyö

Wibaxin tulee aktiivisella ympäristötyöllään vaikuttaa ilmaston parantamiseen valitessaan kemiallisia tuotteita ja kuljetuksia. Aktiivisella yhteistyöllä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa, osaavilla työntekijöillä sekä hallituilla ja valvotuilla prosesseilla täytämme jatkuvasti asiakkaiden vaatimuksia ja odotuksia laadun, ympäristön, työympäristön, turvallisuuden ja hygienian osalta. Näin säilytämme heidän ja muiden sidosryhmien luottamuksen. Siksi Wibax on ottanut käyttöön ympäristöä, laatua, työympäristöä ja -turvallisuutta sekä tuoteturvallisuutta koskevat toimintaperiaatteet.

Ympäristöpolitiikka

Aktiivisen ympäristötyön avulla Wibax pyrkii aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksia kemiallisia tuotteita ja kuljetuksia valitessaan.

Ympäristöpolitiikka tarkoittaa, että:

Politiikka on hyväksytty/tarkistettu 2023-09-25

Wibax Group AB:n johto

Työympäristö- ja turvallisuuspolitiikka tarkoittaa

Teemme työtä, jotta Wibax on viihtyisä, turvallinen ja kehittyvä työpaikka kaikille työntekijöille. Työnantajan ja työntekijöiden yhteistyöllä tehtävät panostukset työympäristötyöhön edistävät työntekijöiden ja yrityksen hyvinvointia työpaikalla. Pyrkiessämme jatkuvasti parantamaan työympäristöämme luomme edellytykset työtapaturmien ehkäisyyn ja työstä johtuvien sairaspoissaolojen vähentämiseen.

Työympäristö- ja turvallisuuspolitiikka tarkoittaa, että:

Kaikkien esihenkilöiden tulee:

Kaikkien työntekijöiden tulee:

Politiikka on hyväksytty/tarkistettu 2022-09-25
Wibax AB:n johto

Laatupolitiikka

Yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja pätevän henkilöstön kanssa, sekä ohjattujen ja hallittujen prosessiensa avulla, Wibax työskentelee aktiivisesti täyttääkseen sille asetetut vaatimukset ja
odotukset, sekä säilyttääkseen sidosryhmien sille antaman luottamuksen.

Laatupolitiikka, tarkistettu, että:

Politiikka on hyväksytty/tarkistettu 2022-09-25
Wibax AB:n johto

Turvallisuuspolitiikka

Meidän tuoteturvallisuuspolitiikka tarkoittaa, että meidän on:

Wibaxin johto tarkistaa ja arvioi tuoteturvallisuuspolitiikan säännöllisesti.

Tarkistettu 2022-09-25
Wibax Group AB:n johto