Sök

Laatu & ympäristöpolitiikka

moln

Aktiivinen laatu- ja ympäristötyö

Wibaxin tulee aktiivisella ympäristötyöllään vaikuttaa ilmaston parantamiseen valitessaan kemiallisia tuotteita ja kuljetuksia. Wibax työskentelee jatkuvasti sidosryhmiensä vaatimusten, tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi, jotta luottamus yhtiöön säilyy. Tämä onnistuu ohjatuilla ja hallituilla prosesseilla sekä aktiivisella yhteistyöllä asiakkaiden, toimittajien ja pätevien kollegoiden kanssa.

WIBAXIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Aktiivisen ympäristötyön avulla Wibax pyrkii aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksia kemiallisia tuotteita ja kuljetuksia valitessaan.

Ympäristöpolitiikka tarkoittaa, että:

Politiikka on hyväksytty/tarkistettu 2022-08-29

Wibax Group AB:n johto

 

Laatupolitiikka

Yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja pätevän henkilöstön kanssa, sekä ohjattujen ja hallittujen prosessiensa avulla, Wibax työskentelee aktiivisesti täyttääkseen sille asetetut vaatimukset ja
odotukset, sekä säilyttääkseen sidosryhmien sille antaman luottamuksen.

Laatupolitiikka, tarkistettu, että:

Politiikka on hyväksytty/tarkistettu 2022-08-29
Wibax AB:n johto

 

Turvallisuuspolitiikka

Meidän tuoteturvallisuuspolitiikka tarkoittaa, että meidän on:

Wibaxin johto tarkistaa ja arvioi tuoteturvallisuuspolitiikan säännöllisesti.

Tarkistettu 2022-08-29
Wibax Group AB:n johto