Sök

Laatu & ympäristöpolitiikka

moln

Aktiivinen laatu- ja ympäristötyö

Wibaxin tulee aktiivisella ympäristötyöllään vaikuttaa ilmaston parantamiseen valitessaan kemiallisia tuotteita ja kuljetuksia. Wibax työskentelee jatkuvasti sidosryhmiensä vaatimusten, tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi, jotta luottamus yhtiöön säilyy. Tämä onnistuu ohjatuilla ja hallituilla prosesseilla sekä aktiivisella yhteistyöllä asiakkaiden, toimittajien ja pätevien kollegoiden kanssa.

WIBAXIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Wibax edistää aktiivisella ympäristötyöllä ympäristönsuojelutoimia kemiallisten tuotteiden ja kuljetusten valinnassa.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA TARKOITTAA, ETTÄ:

Tarkistettu 30.8.2021
WIBAX GROUP AB:n johto

Laatupolitiikka

Laatupolitiikka, tarkistettu 2020-08-20

Wibax pyrkii aktiivisella yhteistyöllä asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa ja osaavien työntekijöiden sekä ohjattujen ja hallittujen prosessien avulla jatkuvasti täyttämään asiakkaiden vaatimukset ja toiveet niin, että säilytämme heidän ja muiden sidosryhmien luottamuksen.

Wibaxin johto tutkii ja arvioi laatulinjaukset säännöllisesti.

Turvallisuuspolitiikka

päivitetty versio hyväksytty 2020-12-21

Wibaxin johto tutkii ja arvioi turvallisuuslinjaukset säännöllisesti.

Tuoteturvallisuuspolitiikka

päivitetty versio hyväksytty 2020-12-21

Wibaxin johto tutkii ja arvioi tuoteturvallisuuslinjauksset säännöllisesti.