Sök

Fair Transport

moln

Vastuullisen kuljetusyrityksen suorittamia vastuullisia kuljetuksia.

Wibax Logistics on Fair Transport -sertifioitu, mikä tarkoittaa, että kuljetusyrityksenä otamme aina huomioon työympäristön, laadun, ympäristön ja liikenneturvallisuuden. Lupaamme tämän itsellemme ja asiakkaillemme. Otamme vastuun, ajamme ilmastotietoisesti ja turvallisesti.

Pyrimme olemaan vastuullinen liikenteenharjoittaja

Logistiikkayhtiömme Wibax Logistics AB huolehtii Wibax-konsernin logistiikkatarpeista ja tarjoaa logistiikkaratkaisuja ulkoisille asiakkaille. Meillä on strategisesti sijoitetut terminaalit eri puolilla maata ja kattava säiliöautokalusto, joten voimme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ratkaisuja parhaalla palvelulla.

Työskentelemme kestävän kehityksen, resurssien optimaalisen käytön ja ympäristön kannalta parhaiden vaihtoehtojen puolesta. Älykäs teknologinen osaaminen yhdistettynä tehokkaaseen logistiikkaan täyttää nämä tavoitteet ja johtaa myös hyvään kokonaistalouteen. Meille tämä on Hyvää Kemiaa.

Fair Transport on kuljetusalan kestävyyssertifikaatti maanteiden tavaraliikenteelle, ja se on vastaus ulkomaailman kasvaneisiin odotuksiin kuljetusalaa kohtaan. Wibax Logisticsin Fair Transport -sertifiointi tarkoittaa, että täytämme asetetut laatukriteerit ja että tätä valvotaan jatkuvasti riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamien tarkastusten avulla. Sertifikaatti takaa, että kuljetuksemme suoritetaan vastuullisesti, turvallisesti ja kestävästi.

Kuljettajiamme koulutetaan turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa, heitä valmennetaan säännöllisesti resurssitehokasta ajotapaa varten, ja he ovat korkealla tasolla verrattuna muihin kuljettajiin Euroopassa. Resurssitehokas ajotapa tarkoittaa pienempää polttoaineen kulutusta, pienempää renkaiden kulumista ja vähemmän korjauksia sekä huoltoa, mikä puolestaan vähentää ympäristövaikutuksia.

Lisätietoja Wibaxista ja Fair Transportista löydät täältä -> https://fairtransport.se/company/wibax-logistics-ab/